CONDICIONS D'US I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Condicions generals:

Aquestes condicions generals regulen el servei del portal d'Internet www.naturalliure.com. La utilització del portal atribueix la condició d'usuari, i expressa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les condicions generals que a continuació es desenvolupen.
L'usuari està obligat a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:
Utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a la llei i/o a les condicions presents.
Reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts, a excepció de que es compti amb l'autorització del titular dels drets, o estigui permès per la llei.

2. Responsabilitat:

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Naturalliure.com pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència del incompliment per part de l'usuari de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o de la Llei en relació amb la utilització del portal.
Naturalliure.com no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels canals del mateix. Quan això sigui possible, la Fundació advertirà als usuaris prèviament de les interrupcions.
Naturalliure.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts. Naturalliure.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la utilització dels continguts per part dels usuaris o que puguin deure's a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre sí mateixos i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

3. Política de tractament de dades:

Per a utilitzar algun dels canals d'aquest portal, per a sol·licitar informació sobre Naturalliure.com a través del portal i/o per subscriure's a algun dels continguts, els usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Naturalliure.com tractarà les dades esmentades amb la finalitat i d'acord amb els condicions exposades en el paràgraf següent:
Les dades que ens faciliti l'usuari s'incorporaran a un fitxer automatitzat de Naturalliure.com, domiciliada a Granollers, carrer Joan Prim, 108, 08402 Barcelona i seran sotmesos al tractament amb la finalitat pròpia del formulari i per a enviar-li informació sobre les activitats de Naturalliure.com. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'afectat pot exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades facilitades, dirigint-se per escrit al domicili social de Naturalliure.com.
Naturalliure.com no permet que cap menor d'edat faciliti dades de caràcter personal a través del portal.
Si ens facilita el seu correu electrònic, està autoritzant expressament a Naturalliure.com per a que li enviï la informació sol·licitada a través de l'esmentada via, així com per a Naturalliure.com li faci arribar informació de les activitats per correu electrònic. De conformitat amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a rebre comunicacions per via electrònica. Per a manifestar aquesta oposició preguem enviï un correu a contacte@naturalliure.com fent constar la paraula "baixa" en l'assumpte.
Per a tractaments i/o usos de les dades facilitades diferents dels expressats, s'informarà a l'usuari en el moment de recollir les seves dades.

4. Continguts

L' usuari del portal no pot modificar, copiar, reproduir, transmetre, distribuir, publicar ni transferir cap material inclòs al portal. Els textos, imatges, sons, animacions, software, bases de dades i restants continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva de Naturalliure.com o dels titulars que han autoritzat a Naturalliure.com per a dur a terme la comunicació pública de les seves creacions a través d'aquest portal. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemant o comunicació pública, total o parcial, dels continguts d'aquest portal ha de comptar amb el consentiment previ i formalitzat per escrit de Naturalliure.com. Per a més informació pot contactar al correu electrònic contacte@naturalliure.com.

6. Links/Enllaços:

El portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç (links, banners o botons), directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a webs que pertanyen i/o estan gestionades per tercers. Naturalliure.com no ofereix ni comercialitza els productes o serveis disponibles en els webs enllaçats, ni controla, vigila o aprova els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius, productes i qualsevol altra classes de material ubicada en aquestes espais enllaçats.
Per tant, Naturalliure.com declina qualsevol responsabilitat, amb els límits legals establerts, respecte a la informació que es trobi fora d'aquest web i no gestionada pel seu webmaster.

7. Llei aplicable i jurisdicció:

Aquestes condicions generals es regeixen per la Llei Espanyola. Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa les parts se sotmetran, amb renúncia a qualsevol altre fur, a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Granollers, de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, al qual se li encarrega la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, obligant-se Naturalliure.com i l'usuari des d'ara al compliment de la decisió arbitral.